Rezervni dijelovi i usluge odravanja – Kvaliteta i dostupnost o kojoj ovisi Vaa radna maina

Čak i najkvalitetnije maine se kvare!

“Del-Co” d.o.o. radi i prodaju rezervnih dijelova i usluga odravanja.

Svaki dio je presudan za trajanje efektivnog rada i učinkovitost. Pa zato onda rizikovati? Koristite samo dijelove i proizvode koji su specifično razvijeni, ispitani i odobreni za optimalno funkcioniranje to je ključno za smanjenje radnih i vlasničkih trokova.

Garantovana pouzdanost donosi dua razdoblja između servisa i znatno smanjuje izglede da se problemi ponove jer se produuje trajanje efektivnog rada i dugoročno se tedi na trokovima.
Sve potekoće u radu mehanizacije se uklanjaju od strane naeg obućenog i uvjebanog osoblja koje za ugradnju koristi samo rezervne dijelove proizvođača.

Servis moe biti urađen unutar prostorija preduzeča ili na području rada maine.

U slučaju bilo kakvih potekoča u radu opreme, bilo u garantnom ili van garantnom roku, obavezujemo se odgovoriti na svaki zahtjev klijenta za otklanjanje otečenja ili zamjenu rezervnih dijelova u roku ne duem od 24h od trenutka prispjeća zahtjeva.

Da bi bili u mogučnosti izvriti svoje postavljene ciljeve, kao i postići zadovoljstvo kupaca nae osoblje je opremljeno i osposobljeno za koritenje dijagnostičkog uređaja koji se koristi u procesu defektae kvarova.