POLITIKA
PRIVATNOSTI

I. Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka zemalja članica kao i ostalih odredbi o zaštiti podataka jest:

Del-Co d.o.o.
71300 Visoko
Naselje Čekrekčije – Sarajevska bb
Bosna i Hercegovina
T: +387 (0)32 735-575
E: info@delco.ba

II. Opće informacije o obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka
Načelno obrađujemo osobne podatke naših korisnica i korisnika samo ako je to nužno za uspješno funkcioniranje internetske stranice kao i za naše sadržaje i usluge. Obrada osobnih podataka naših korisnica i korisnika odvija se redovito odvija samo po privoli korisnika odnosno korisnice. Iznimka je moguća u onim slučajevima kada prethodno pribavljanje privole nije moguće zbog stvarnih razlog, a obrada podataka je dozvoljena na osnovi zakonskih propisa.

2. Brisanje podataka i trajanje pohrane
Osobni podaci ispitanika brišu se ili čine nedostupnim čim prestane svrha pohrane podataka. Pohrana se može produljiti ako je to predviđeno na temelju europskog ili nacionalnog zakonodavstva prema uredbama Unije, zakonima ili drugim propisima kojima podliježe voditelj obrade. Činjenje nedostupnim ili brisanje podataka uslijedit će i kada je istekao na temelju navedenih normi propisan rok pohrane, osim ako ne postoji potreba daljnje pohrane podataka radi sklapanja ugovora ili izvršavanja ugovora.

2. Svrha obrade podataka
Privremena pohrana IP adrese od strane sustava nužna je kako bi se omogućila isporuka web- stranice na računalo korisnika/korisnice. U tu svrhu mora IP adresa korisnika/korisnice ostati pohranjena tijekom trajanja sesije.

Pohrana log datoteka uslijedit će kako bi se osigurala funkcionalnost web-stranice. Osim toga podaci nam služe za optimizaciju web-stranice i osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijskih tehnologija. U tom kontekstu ne provodi se vrednovanje podataka za marketinške svrhe.

3. Trajanje pohrane
Podaci se brišu čim više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihova prikupljanja. Kod bilježenja podataka za pripremu web-stranice je to slučaj kada određena sesija završi.

U slučaju pohrane podataka u log datotekama to se događa najkasnije za 180 dana.

III. Priprema web-stranice i kreiranje log datoteka

1. Opis i opseg obrade podataka
Prilikom svakog pristupa našoj web-stranici naš sustav automatizirano prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava pozivnog računala.

Ovdje se prikupljaju sljedeći podaci:
(1) informacije o vrsti preglednika i korištenoj verziji
(2) operativni sustav korisnika/korisnice
(3) pružatelj internetskih usluga korisnika/korisnice
(4) IP adresa korisnika/korisnice
(5) datum i vrijeme pristupa
(6) web-stranice s kojih je sustav korisnika/korisnice pristupio našoj internetskoj stranici
(7) web-stranice kojima sustav korisnika/korisnice pristupa putem naše web-stranice.

Log datoteke pohranjuju, među ostalim, IP adresu, korišten preglednik, vrijeme i datum i korišten sustav posjetitelja, odnosno posjetiteljice stranice. Pohranjujemo samo pseudonimizirane IP adrese posjetitelja web-stranice. Na razini web-poslužitelja to se odvija tako što se u log datoteci standardno umjesto stvarne IP adrese posjetitelja, odnosno posjetiteljice, npr. 123.123.123.123, pohranjuje IP adresa 123.123.123.XXX, pri čemu je XXX slučajna vrijednost između 1 i 254. Stvaranje veze na osobu više nije moguće.

2. Podaci se također pohranjuju u log datotekama našeg sustava. Ne dolazi do pohrane tih podataka zajedno s drugim osobnim podacima korisnika/korisnice.

3. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja
Bilježenje podataka za pripremu web-stranice i pohrana podataka u log datotekama nužno je potrebno za rad internetske stranice. Sukladno tome, korisnik/korisnica nemaju mogućnost ulaganja prigovora

IV. Upotreba kolačića - tzv. "Cookies"

1. Opis i opseg obrade podataka
Naša web-stranica koristi kolačiće. Kod kolačića je riječ o tekstualnim datotekama koje se pohranjuju u internetskim preglednicima, odnosno od strane internetskih preglednika na računalnom sustavu korisnika/korisnice. Ako neki korisnik/korisnica pozove neku web stranicu, onda se kolačić može pohraniti na operativnom sustavu korisnika/korisnice. Ovaj kolačić ima karakterističan redoslijed znakova koji omogućuje jednoznačnu identifikaciju preglednika pri ponovnom otvaranju web-stranice.

2. Postavljamo kolačiće kako bismo našu web-stranicu učinili pristupačnijom za korisnike. Neki elementi naše internetske stranice zahtijevaju da se pozvani preglednik može identificirati i nakon promjene stranice.

U kolačićima se pri tome pohranjuju i prenose sljedeći podaci:
(1) Jezične postavke
(2) Log-in-informacije

3. Na našoj web-stranici koristimo povrh toga kolačiće koji omogućuju analizu ponašanja korisnika/korisnice prilikom surfanja.

Na taj način se mogu prenijeti sljedeći podaci:
(1) Učestalost pozivanja stranice
(2) Uporaba funkcija web-stranice

4. Podaci korisnika/korisnica prikupljeni na taj način pseudonimiziraju se tehničkim mjerama opreza. Zbog toga dodjela podataka pozivu korisnika/korisnice više nije moguća. Ti podaci se ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika/korisnica.

Kada posjete našu web-stranicu, korisnici/korisnice se informativnim banerom informiraju o uporabi kolačića u svrhe analize i upućuju na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

U tom kontekstu se pojavljuje i napomena o onemogućavanju pohrane kolačića u postavkama preglednika.
Prilikom pristupanja našoj web-stranici korisnik/korisnica se informira o uporabi kolačića u svrhe analize i traži se njegovo/njeno davanje privole za obradu osobnih podataka koji se upotrebljavaju u ovom kontekstu.

V. Obrazac za kontakt i e-mail kontakt

1. Opis i opseg obrade podataka
Na našoj internetskoj stranici nalazi se obrazac za kontakt koji se može koristiti za elektronski kontakt. Ako korisnik/korisnica iskoristi tu mogućnost, prenijet će nam se i pohranit podaci uneseni u formu za unos.

U vrijeme slanja poruke se povrh toga pohranjuju sljedeći podaci:
(1) IP adresa korisnika/korisnice
(2) Datum i vrijeme registracije

Za obradu podataka u okviru postupka slanja se pribavlja vaša privola i upućuje se na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Alternativno je moguć kontakt putem navedene e-mail adrese. U tom se slučaju pohranjuju osobni podaci korisnika/korisnice koji se prenose putem e-mail adrese.

U tom pogledu nema prosljeđivanja podataka trećoj strani. Podaci se upotrebljavaju isključivo za obradu konverzacije.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na info@delco.ba.