USLOVI
KORISTENJA

I. Korištenje web stranice www.delco.ba

Zaštita osobnih podataka na web stranici delco.ba firme Del-Co d.o.o. ima veliku važnost. Korištenje ove web stranice moguće je i bez pružanja ličnih podataka, ali ako ispitanik želi koristiti neke od usluga stranice (forme za upit), obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, a za nju ne postoji zakonska osnova, slanjem forme smatrat će se da je ispitanik upoznat i da pristaje na Uslove korištenja web stranice bez potrebnog dodatnog pristanka.

Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na ovu web stranicu.

II. Uslovi korištenja i obrada podataka

Uslovi korištenja web stranice www.delco.ba su u potpunoj povezanosti sa politikom privatnosti web stranice i temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR.

Uslovi korištenja i Politika privatnosti navedeni su čitko i razumljivi široj javnosti, kao i klijentima i poslovnim partnerima. 

U Uslovima korištenja, obrazlažemo sljedeće pojmove:

1. Lični podaci
Lični podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („ispitanik“). Identificirana fizička osoba ona je koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

2. Ispitanik
Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji su osobni podaci podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

3. Obrada
Obrada je bilo koji postupak ili skup postupaka primjenjivih na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

4. Ograničenje obrade
Ograničenje obrade označavanje je spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

U slučaju primjedbi na Uslove korištenja web stranice www.delco.ba, molimo Vas da nam se obratite pismenim putem na email info@delco.ba.